דריש רוסי דפוק חברה מטומטמת אחרי סרט ארוטי חינם הלימודים.