החייבת הבלונדינית שילמה סרטי ס חינם לחברה שלה עם כוס מתוך ייאוש.