זין שחור עצום באופן חריג קורע את התחת של התינוק סרטי אונס חינם הלבן.