מיס מוסקבה סקס סרטים חינם הגיעה למשרה חלקית סודית לאחר התחרות.